PRODUIT AJOUTÉ!

M23.California et sashimi

California et sashimi

(6 california,

10 sashimi), 1 Riz

14.90 €